Get Involved

Сhoir I service – Olha Myalik

Worship Choir – Natalia Novik

Kids/ Teens Choirs – Olha Karas

Newspaper “Novoe Slovo” – Ivan Pashkevich

Radio ” Vector” – Benjamin Arabadji

Library – Nadiya Kulesha

Sunday School – Sergey Shakh, Nadia Kolesnikovich

Russian School – Hanna Kotsyuba

Kids room – Valentina Artyushevskaya

Teen’s Ministry – Oleg & Olga Nikolaenko

Women’s  Ministry – Tatyana Chubok

Youth Ministry – Timofey Prikhodko

Music Ministry – Gennady Vitorsky

Mission – Dmitry Kolesnikovich

Visiting the Needy – Roza Jumayeva

Christ School – Sergey Atroshyn

“Eagle Brook” Camp – Sergey Shakh

Men’s Ministry – Viktor Shum

Meal’s Ministry – Tatyana Shum

350 E. Street Road, Feasterville PA 19053
(215) 383-5433
Sunday: 9.00am, 11.30am & 6.00pm Friday: 7.30pm